Skip to main content

Projekt Ogrizovićeva 1, 2, 3
VMD GRUPA

  • Namjena:
    stambeno - poslovna
  • Godina izgradnje:
    1998. - 2002.

Fotogalerija

Ponuda

Nema raspoloživih jedinica u ponudi.